پیام فرستادن
aboutus
مشخصات QC

تجهیزات ما دقیقاً مطابق با استاندارد طراحی و تولید می شوند، ما به هر جزئیات و کیفیت اهمیت می دهیم.

رضایت مشتریان پیگیری ماست، لطفا مطمئن باشید که رضایت بیشتری از تجهیزات را از شرکت ما دریافت خواهید کرد.

 

Changshu Sondy Lou Imp.&Exp. Co.,LTD کنترل کیفیت 0Changshu Sondy Lou Imp.&Exp. Co.,LTD کنترل کیفیت 1

Changshu Sondy Lou Imp.&Exp. Co.,LTD کنترل کیفیت 2

گواهینامه ها
اطلاعات تماس